Op. Dr. Mehmet Celalettin CİHAN
KBB
HASTANE
Kayseri Kızılay Hastanesi
İş Tecrübesi
  • Özel T.T.S.İ.S Kızılay Hastanesi
  • Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Öğretim Görevlisi
Eğitim
Üniversite
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Diğer
Pediatrik KBB Hastalıkları
Horlama Cerrahisi
Baş, Boyun Cerrahisi
Rinoplasti, Fonocerrahi
Yüz Estetik Cerrahisi
Kulak Cerrahisi (Timponoplasti, Radikal Mastoedektomi)
Bilirkişi Temel Eğitimi
İşyeri Hekimliği
Patent Eğitimi
ICH - GCP (Goodclinical Practice)
Uzmanlık Alanları
FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ
PEDİATRİK KBB HASTALIKLARI
HORLAMA CERRAHİSİ, BAŞ, BOYUN CERRAHİSİ
RİNOPLASTİ, YÜZ ESTETİK CERRAHİSİ
FONOCERRAHİ, KULAK CERRAHİSİ (TİMPONOPLASTİ, RADİKAL MASTOEDEKTOMİ)