Tıbbi Birimlerimiz
TÜRK KIZILAY ALTINTEPE TIP MERKEZİ
KARDİYOLOJİ
Kardiyoloji

Kardiyoloji Biriminde uzman hekimimiz sık görülen kalp hastalıklarının yanında pek çok nadir ve kompleks kardiyolojik patolojinin de tanısı koymakta (EKG, Ekokardiyografi, Efor testii Ritim Holter ve Tansiyon Holteri), güncel bilimsel veriler ışığında tedavi düzenlemektedir. Ülkemizde ve dünyada en yaygın şekilde görülen kronik hastalıklardan bir tanesi hipertansiyondur. Yetişkin bireylerde sistolik kan basıncı 120 mmHg, diastolik kan basıncı ise 80 mmHg'nin altında olmalıdır. Tansiyonun sürekli olarak bu değerlerin üzerinde seyretmesi hipertansiyon olarak adlandırılır ve bu durum uzun vadede pek çok hastalığın oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle tıbbi beslenme tedavisi ve gerekli görülmesi durumunda ilaç tedavisi ile kan basıncı normal aralıklara indirgenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

 

 • Kalp Yetmezliği
 • Ritim bozuklukları
 • Efor Testi
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Event Recorder
 • Koroner arter hastalığı
 • Hipertansiyon Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Ritim Holteri(24-48 saat)
 • Tansiyon Holteri(24 saat)
 • Kalp Hastalıkları Tanı, Tedavi ve Takibi