Dr. Ezgi Kartal
UZMANLIK ALANLARI
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji

Dr. Ezgi Kartal

Kartal Kızılay Hastanesi
Radyoloji

Eğitim

 • İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi (2006-2009)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009-2015)
 • İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı (2016-2018)
 • İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı (2018-2020)
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı (2020-2021)

 

Deneyim

 • Rize Kaçkar Devlet Hastanesi (2021-2022)
 • Koç Üniversitesi Hastanesi (2023-2024)

 

Yayınlar

 • Pediyatrik B Talasemi Majör Hastalarında Böbrek Demir Birikiminin T2 Star Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi. İKSSTD 2021;13(2):74-9. DOİ:10.4274/iksstd.2021.24482
 • Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde SWE (Shear Wave Elastografi) değerlerinin ADC (Apparent Diffusion Coefficient) değerleri ile karşılaştırılması. HNHJ 2023;63(4):450-456. DOI: 10.14744/hnhj.2022.56514.
 • Molecular subtypes of breast cancer: Can it be determinant for preoperative MRI planning? Ege Klin Tıp Derg 2024; 62 (1):59-72.
 • Preoperatif bilgisayarlı tomografi ile tanı alan nadir bir olgu: De Garengeot Hernisi. Türk Radyoloji Dergisi 2017. DOİ: 10.5152/turkjradiol.2017.684

 

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • European Society of Radiology
 • EuropeanSocietyofBreastImaging
 • TürkManyetikRezonansDerneği

 

Sertifikalar

 • European Diploma in Radiology (EDiR)-2021

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA