Tarihçe

Tarihçe

Kızılay, 1868 yılında ‘Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Cemiyeti’ adı altında kurulmuştur. Savaş esnasında cephe gerisindeki yaralı askerlere gereken sağlık hizmetlerini sahra hastaneleriyle sunma gayesi ile kurulan Kızılay, yıllar içerisinde sağlık hizmetleri alanındaki yetkinlik ve donanımını geliştirmiştir. Hem sağlık hizmetleri hem de ilk yardım konusundaki derin uzmanlığı ile yurt içi ve yurt dışında yaşanan çeşitli afetlerde ilk akla gelen yardım kuruluşu olmuştur.

1950’li yıllardan itibaren, geniş şube ağına sahip Kızılay tarafından Türkiye’nin pek çok noktasında sağlık dispanserleri kurulmuş, böylece Kızılay afet dışında da sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Bu merkezler ile Kızılay, Türkiye’nin sağlık sektöründe tamamlayıcı bir rol oynamış, açılmaya başlanan özel sağlık kurumları içinde referans ve ücret açısından dengeleyici bir rol üstlenmiştir.

2010’dan beri, Kızılay için “hastane ve tıp merkezlerinin hizmet kalitelerinin arttırılması ve sürekli gelişimlerinin sağlanması” stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir. Sonraki dönemde, Kızılay bünyesindeki sağlık merkezlerinin daha etkin hizmet vermesini sağlamak amacıyla yeni bir yapının oluşturulması kararlaştırılmış ve böylece 2019 yılında Kızılay Sağlık doğmuştur.

Bağlı bulunduğu Kızılay'dan aldığı güç ve sahip olduğu köklü deneyim ile Kızılay Sağlık, hastane ve merkezlerinde 146’sı hekim, 310’u yardımcı sağlık çalışanı, 293’ü idari çalışan olmak üzere toplam 749 çalışanıyla hastalara hizmet sunmaktadır.

Yılda ortalama 750.000 kişiye çeşitli sağlık hizmetleri sunan Kızılay Sağlık, yılda yaklaşık 22.000 cerrahi müdahale gerçekleştirmektedir. Alanında etkin ve yenilikçi uygulamaları ile hizmet vermeye devam etmektedir.