KVKK

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kızılay Sağlık "Veri Sorumlusu"   konumundadır.

"Veri Sorumlusu" sıfatını haiz şirketimiz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz,

 • Randevu kayıtlarınızı oluşturmak,
 • Hastanelerimizden almış olduğunuz laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine dair sonuçları tarafınıza internet ortamında aktarmak,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak,
 • Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, SMS göndermek,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,
 • Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek
 • Tarafınızla sözleşme kurabilmek,
 • Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek

amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, şirketlerimiz bünyesinde görev yapan hekimlere ve diğer personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

 • Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; insankaynaklari@kizilay.com.tr adresine iletebilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ BİLGİLENDİRMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kızılay Sağlık unvanına sahip olan şirketimiz her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır.