Kalite Yönetimi Birimi ve Çalışmaları
Kalite Yönetimi Birimi ve Çalışmaları

Kalite Yönetimi Birimi ve Çalışmaları

KALİTE POLİTİKASI

 • Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarında, profesyonel kadrolarla sağlık hizmeti sunmak ve etkinliğini sürekli arttırmak,
 • Modern tıbbın teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
 • Kaliteli sağlık hizmetini uygun maliyetlerle sunmak,
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, memnuniyetini sağlamak, tedavilerinin her aşamasında bilgilendirerek kendilerini güvende hissedebileceği bir ortam sunmak,
 • Çalışanlarımıza katılımcı, gelişime açık ve eğitim olanakları ile donatılmış ideal bir ortam sunmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeler yaparak kurumsal gelişimi sağlamak.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Kızılay Sağlık Grubu, kaliteli sağlık hizmetini toplumun her kesiminden sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkese hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak sunmaktadır. Yüksek kalitede tanı, tedavi ve bakım hizmetleri vererek,  gerek hastalarımız gerekse çalışanlarımız için riskleri azaltarak, memnun hastalar ve mutlu çalışanlarla büyümeye devam etmektedir.

Hastanelerimizde yürütülen faaliyetler, uluslararası kalite standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  Kalite kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlayan ISO 9001 belgeleri alınmış ve her yıl bu kapsamda değerlendirmeler gerçekleşmektedir. Kalite Direktörlüğümüz, genel müdürlük ve şubelerde bulunan kalite birimleri ile kalite standartları gereği yapılması gereken tüm faaliyetleri koordine etmekte ve tüm kalite iyileştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartlarına göre 2022 yılında gerçekleştirilen denetimler sonucunda;

Kızılay Sağlık Kartal Hastanesi 98.89 puan,

Kızılay Sağlık Konya Hastanesi 94.77 puan,

Kızılay Sağlık Kayseri Hastanesi 96.18 puan alarak başarısını tescillemiştir.

 

KALİTE EKİBİMİZ

 • Öznur AY - Kızılay Sağlık Kalite Direktörü
 • Merve TEPE - Kızılay Sağlık Kalite Birim Yöneticisi
 • Ezgi AYTEKİN- Kızılay Sağlık Kalite Uzmanı
 • Sümeyye UÇAR - Kartal Hastanesi Kalite Sorumlusu
 • Hülya ÇİMEN - Kayseri Hastanesi Kalite Sorumlusu
 • Neslihan GÜLLÜK - Kağıthane Hastanesi Kalite Sorumlusu
 • Gülşen ÖZ - Konya Hastanesi Kalite Sorumlusu

 

KALİTE FAALİYETLERİMİZ

 

Kalite Yıllık Çalışma Planı

Kızılay Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kalite Yıllık Çalışma Planı her yılın son ayında Kızılay Sağlık Grubu’na bağlı Hastane ve Tıp Merkezleri ile paylaşılır.

 

Doküman Yönetimi

Kızılay Sağlık Grubu’nda Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda uygulanan iş süreçlerinin yazılı hale getirilmesi amacıyla kalite dokümanları oluşturulmaktadır. Oluşturulacak doküman ihtiyacının belirlenmesi, dokümanların hazırlanması, kontrolü, onaylanması, dağıtılması ve duyurulması, güncellenmesi, muhafazası, kullanımdan kaldırılması ve imhası Kalite Direktörlüğü’nün koordinesinde Kalite Birimi’nin sorumluluğundadır.

 

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Kızılay Sağlık Grubu’nda hasta ve çalışan güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların yönetimine ilişkin İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi bulunmaktadır. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi çalışanların kendilerini güvende hissedecekleri şekilde tasarlanmış olup ilgili çalışanın gizlilik talebini iletmesi durumunda raporlama ve raporlamaların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanmaktadır. Gerçekleşen istenmeyen olay bildirimlerine yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve olaya özgü kök neden analizleri (KNA) yapılmaktadır.

 

Gösterge Yönetim Sistemi

Kızılay Sağlık Grubu’nda hizmet sunumu sağlayan bölümlerin performansını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla Gösterge Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Gösterge Yönetim Rehberi doğrultusunda takip edilen göstergeler dışında hastane yapısı, hasta profili ve öncelikleri dikkate alınarak göstergeler belirlenmiş olup aylık olarak takip edilmektedir. Göstergelere ilişkin yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve göstergeye özgü Düzeltici / Önleyici Faaliyetler (DÖF) yapılmaktadır.

 

Öz Değerlendirmeler

Kızılay Sağlık Grubu’nda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yılda en az 2 kez düzenli aralıklarla öz değerlendirmeler yapılmaktadır. Kalite Direktörlüğü tarafından Öz Değerlendirme ekibi belirlenmekte ve öz değerlendirmeye ilişkin takvim Kalite Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda oluşturulmaktadır. Ekip tarafından eksik ve/veya uygunsuz uygulamalar tespit edilmesi durumunda ilgili komiteler ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Komiteler

Kızılay Sağlık Grubu’nda kalite yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda komiteler faaliyet göstermektedir. Komitelerde yer alacak katılımcıların niteliği, sayısı hizmet sunulan bölümün büyüklüğü ve hizmet çeşitliliği göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup yılda en az 4 kez ve gerektiğinde komite toplantıları Kalite Birimi tarafından Kalite Direktörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

 

Alan Denetimleri

Kızılay Sağlık Grubu’nda oluşturulan kalite dokümanları ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hizmet sunum faaliyetlerine ilişkin alan denetimleri Kalite Direktörlüğü ve Hastane Kalite Sorumluları tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilmekte olup, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme faaliyetleri ilgili hizmet bölümleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

 

Bina Turları

Kızılay Sağlık Grubu’nda hizmet kalitesinin sürdürülmesi, arttırılması, hasta, hasta yakını, çalışanlar için sürekli, güvenli, kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik alt yapısının oluşturulması amacı ile Kalite Birimi koordinasyonunda Bina Turu Ekibi ile en az 3 ayda 1 ve gerektiğinde bina turları yapılmaktadır.

 

Tatbikatlar

Kızılay Sağlık Grubu’nda olası afet ve acil durumlara yönelik Tesis Tahliye Planları oluşturulmuştur. Tesis tahliye tatbikatı ve acil durumun türüne göre Mavi Kod, Kırmızı Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod tatbikatları yılda en az 1 kez yapılmaktadır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA