Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesi, uygun analizler (testler) ile organ fonksiyonlarının incelenmesini, testlerin seçimi ve uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da içeren tıbba özgün laboratuvar bilimi kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Klinik Biyokimya biriminde; Hormon, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri bölümlerine kabul edilen testler yapılmaktadır.

Biyokimya ve Klinik Biyokimya bölümümüzde yapılan rutin ve spesifik testler:

  • Diyabet, karaciğer, pankreas, safra yolları, böbrek, kardiyak, kan yağları, kansızlık, elektrolitler, kemik marker gibi rutin biyokimya testleri,
  • Kültür testleri,
  • Hematolojik testler,
  • Vücut sıvılarında bulunan proteinler, hepatit, gebelik enfeksiyonları, romatolojik hastalıkların tanısında önemli bir yeri olan Serolojik testler,
  • Hormon, tümör marker ve ilaç düzeyleridir.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA