Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri, insan beynini inceleyen bilim dalıdır. Beyinde meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar sonucunda insanların duygu ve davranışlarında meydana gelen farklılıkları inceler, bu rahatsızlıkların tedavisi için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirir. Hastalığın durumuna ve seviyesine göre hasta üzerinde farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi yöntemleri arasında genellikle iki yol izlenmektedir. Bunlardan birincisi psikoterapi denen hasta ile zihinsel ve duygusal etkileşim kurularak yapılan tedavi yöntemi; ikincisi ise ilaç tedavisidir.

Psikiyatri tedavisinde uygulanan ilaç tedavisi, hastanın mevcut durumunun düzelmesine yardımcı olmaktadır. Bu ilaçlar genellikle antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, anksiyolitik (kaygı giderici) ilaçlar, duygudurum düzenleyicilerdir. İlaçların hangi dozda ne kadar süre kullanılacağı ve ne zaman bırakılacağı, tedaviyi uygulayan uzman hekim tarafından belirlenmeli ve profesyonel bir yol izlenmelidir.

Kızılay Sağlık, alanında uzman doktorları ile profesyonel anlamda tüm bilgi, eğitim ve tecrübelerini bu alanda tedaviye ihtiyaç duyan 15 yaş üstü gruplara hizmet vermek için kullanmakta; daha anlamlı bir yaşam sürmelerine destek olabilmek için tedaviler ve terapiler uygulamaktadır.

Psikiyatri bölümünde vermiş olduğumuz hizmetler:

  • Depresyon
  • Panik Bozukluk
  • Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler
  • Obsesyon ve Kompülsiyonlar (Saplantı, takıntı ve tekrarlamalar)
  • Yaygın Anksiyete
  • Post Travmatik Stres Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları
  • Uyku Bozuklukları
  • Kişilik Gelişimi İle İlgili Sorunlar
  • Yaşlılıkta Görülen Diğer Sorunlar

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA