Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesi, uygun analizler (testler) ile organ fonksiyonlarının incelenmesini, testlerin seçimi ve uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da içeren tıbba özgün laboratuvar bilimi kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Klinik Biyokimya biriminde; Hormon, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri bölümlerine kabul edilen testler yapılmaktadır.

Biyokimya ve Klinik Biyokimya bölümümüzde verilen hizmetler:

  • Tüm testler günlük olarak internal kalite kontrolleri CLSİ kriterleri kullanılarak takip edilmekte,
  • Süreçler kalite yönetim sistemleri doğrultusunda işletilmekte
  • Biyokimya laboratuvarı tanı, araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla iş birliği yaprak kaliteyi arttırmayı başarmıştır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA