Üroloji
Üroloji
Üroloji

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir.

Üroloji Nedir, Tedavi Yolları Nelerdir?

Üroloji bölümü; kadın, erkek ve çocuklarda idrar yolları ve üreme organlarını inceleyen tıp dalıdır. Üroloji bölümünde böbrek, idrar kanalları, üretra, idrar torbası, prostat ve erkek üreme sistemini meydana getiren organların tedavisi yürütülmektedir. Üroloji, yaptığı tedavilerin farklılıklarına göre kendi içerisinde çeşitli alt bilim dalları da geliştirmiştir:

Androloji: Ürolojinin cinsel işlev bozukluklarını konu edinen alt dallardan biridir. En çok karşılaşılan sorunlardan biri olan kısırlık sorunu da bu alanda incelenmekte ve gerekli tedavi yöntemleri geliştirilmektedir.

Kadın ürolojisi: Kadınların büyük bir bölümünde görülen idrar kaçırma, pelvik organ sarkması gibi sorunların incelendiği ve özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı ürolojinin alt bilim dalıdır.

Endoüroloji: Karşılaşılan en sık sorunlardan biri olan idrar yolları ve böbreklerdeki taşların tedavisi ile ilgilenmektedir.

Nöroüroloji: Beyin ve omurilik sorunlarından kaynaklanan boşaltım sorunlarını inceleyen ürolojinin alt dallarından biridir.

Üroonkoloji: Ürolojik organlarda meydana gelen kanserlerin teşhis edilmesi ve bu kanserlerin tedavi süreçlerinin nasıl olacağını belirlemektedir.

Pediatrik Üroloji: Çocuklarda gelişen ürolojik rahatsızlıkların tetkik ve tedavilerini yürütmektedir. Pediatrik ürolojide sünnet, idrar yolu enfeksiyonları, inmemiş testis, hatalı sünnet, gündüz ya da gece idrar kaçırma gibi pek çok sorunla ilgilenilmektedir.

 

Ürolojinin erkek hastalardaki muayene alanı nedir?

Üroloji bölümünün erkek hastalarda yürüttüğü alanlar genelde şunlardır:

 • Böbrek hastalıkları,
 • Prostat kanseri,
 • Üreme sistemi hastalıkları,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • İdrar kaçırma,
 • Pelvik ağrısı gibi daha çok üreme ve boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir.

 

Ürolojinin kadın hastalardaki muayene alanı nedir?

Üroloji bölümü kadın hastalarda genellikle boşaltım sistemi sorunları ile ilgilenmektedir. Üroloji kadın hastalarda daha çok kadın hastalıkları bölümü ile bağlantılı olarak çalışmakta ve gerekli tedavileri ortaklaşa yürütmektedir. Bu tedaviler arasında:

 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • İdrar kaçırma sorunları,
 • Mesane bozuklukları,
 • İdrar yollarındaki darlık, tümör ve taş sorunları,
 • Boşaltım sistemlerinde yer alan kist ya da tümör sorunları,
 • Kronik böbrek hastalığı gibi hastalıklar bulunaktadır.

 

Ürolojinin çocuk hastalardaki muayene alanı nedir?

Üroloji, çocuk hastalarda daha çok:

 • Sünnet,
 • İnmemiş testis,
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Böbrek ve mesane taşları,
 • Hipospadias sorunları ile ilgilenmektedir.

Çocuk hastalarda yetişkin hastalara göre tedavi biçimi değişmekte ve hastanın yaşına uygun bir yol izlenmektedir.

 

Ürolojik hastalıkların tanı koyma yöntemleri nelerdir?

Ürolojik hastalıkların tanısında fiziksel muayene, laboratuvar ve radyoloji testleri gibi yöntemler uygulanarak gerekli tedavi yöntemi uygulanmaya başlanır. Bu yöntemler arasında:

Bilgisayarlı tomografi: Hastalıkların belirlenmesinde en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Tomografi yardımıyla elde edilen üç boyutlu görüntü, böbrek, mesane, üreter ve üreme organlarında bulunabilecek tümörlerin en net şekilde görülmesini sağlamaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Tıp alanının birçok biriminde kullanılan Mr teknolojisi, üroloji alanında da yaygın olarak kullanılmakta ve daha çok üriner sistem hastalıkları, erkek üreme organlarında yer alan sorunların görüntülenmesinde başlıca tercih edilen yollardan biri olmaktadır.

Prostat Biyopsisi: Prostat kanseri tanısı koymada uygulanan bu yöntemde iğne yardımıyla prostattan bir parça alınır ve araştırılmak üzere patoloji uzmanına gönderilir. Patolojiden gelecek sonuca göre hastanın kanser olup olmadığı sonucuna ulaşılır ve gerekli tedavi süreci başlatılır.

Sistoskopi: İdrar torbasının incelemesini sağlayan, endoskopik yöntemle uygulanabilirliğiyle konforlu bir yöntemdir. Mesane ve idrar yolu hastalıklarının belirlenmesinde önemli bir görevi üstlenmekte, güvenilir sonuçları ile doğru bir tedavi süreci sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay Sağlık tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA